دیگر

قدرت تحقیق و توسعه

تیم ما عمدتاً متشکل از مهندسین فرآوری مواد معدنی و مهندسین مکانیک است که مجهز به آزمایشگاه‌های فوق‌العاده هستند، می‌توانیم آزمایش و تحقیق در مورد فرآیند فناوری کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی، از جمله تست سودمندی سنگ معدن، آزمایش آزمایشی انجام دهیم.تجزیه و تحلیل عیار سنگ معدنی رایج شامل آنالیز سرب، روی، آهن، مس، لی، S، P و غیره.

قدرت تحقیق و توسعه 0

تیم مهندسین حرفه ای فرآوری مواد معدنی و مهندسین مکانیک

قدرت تحقیق و توسعه 1

آزمایشگاه فوق العاده فرآوری مواد معدنی و آزمایشگاه تست